Ouder- en kindercoaching

Begeleiding van kinderen- en ouders bij vragen op sociaal, emotioneel en opvoedgebied.

 

Als ouder wil je graag dat het je kind goed gaat. Het kan gebeuren dat kinderen vastlopen en dat kan zijn op zeer uiteenlopende vlakken. Soms is er iets gebeurd en voelen kinderen zich rot of verdrietig of soms ook heel boos. De aanleiding kan heel aanwijsbaar zijn maar dat is niet altijd het geval.

 

Ik begeleid ouders en kinderen in het vinden waar precies de behoefte ligt en hoe deze het beste vervuld kan worden. Het kind staat daarbij centraal.

 

Ieder kind en ieder mens is uniek en mag er zijn. Alle kinderen hebben het recht om gezien te worden. Ik ga er van uit dat ieder kind beschikt over kwaliteiten en talenten die ze kunnen gebruiken ook bij situaties die ze lastig vinden. Soms kent een kind zijn kwaliteiten en talenten al goed. Soms weten ze nog niet zo goed hoe je zij deze in kunnen zetten. Ik ga graag samen met jullie en het kind op zoek naar jullie talenten. 

 

Ik begeleid kinderen en ouders in het vinden van hun eigen kracht.

Coaching van kinderen- en hun ouders is veel meer dan alleen gesprekken voeren. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van het kind, maak ik gebruik van verschillende werkvormen en betrek ik de ouders hierbij. Door zelf te ervaren blijft het beter verankert in het kind en de ouders.

Bij kinderen tot zeven jaar, werk ik voornamelijk met de ouders samen om handvatten, tools aan te reiken en bewustwording te vergroten, zodat zij zelf meer inzicht in de talenten van hun kind krijgen en hen helpen bij de opvoeding. 

 

Kind- en oudercoaching is kortdurend

Ik start altijd met een kennismakingsgesprek met beide ouders/verzorgers (en het kind). Daarop volgt een traject van gemiddeld 3 á 5 sessies met het kind en een eindgesprek. De duur van het traject is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden.

 

Uit de grond van jouw hart

Groeit altijd iets moois...

 

Welke vragen zouden jij of jouw kind kunnen hebben als het bij mij komt?

  • Waarom wordt mijn kind zo snel boos of verdrietig? Hoe ga ik als ouder met mijn kind zijn emoties om?
  • Hoe krijgt mijn kind meer zelfvertrouwen? Hoe kan ik dit als ouder aanreiken?
  • Mijn kind ligt 's avonds vaak te piekeren in bed, hoe kan ik  handvatten geven dat stoppen?
  • Mijn kind mist zijn overleden opa/moeder/huisdier zo. Hoe kan ik met zijn verdriet omgaan en hem begeleiden?
  • Mijn kind wordt gepest, hoe maak ik hem sterker/ weerbaarder?
  • Mijn kind is altijd zo bang om fouten te maken/ angstig/onzeker. Hoe wordt mijn kind minder onzeker?
  • Er is een veranderde gezinssituatie / gezinssamenstelling (denk aan : scheiding ouders/ samengesteld gezin/ verhuizing) Hoe geeft een ieder in het gezin dit een plekje?

 

Jullie zijn altijd welkom,
Ik maak plek voor jullie!